3 sierpnia rozpoczynamy kurs "Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania cystern"

24.06.2021

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze UNO.

Na kurs może być przyjęty kandydat, który: ukończył 18 rok życia, posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności na stanowisku napełniania zbiorników transportowych.

 

ROZPOCZĘCIE KURSU: 03.08.2021 r., godz. 8:00 zajęcia teoretyczne (zdalnie za pomocą platformy WEBEX)

04.08.2021 r. od 15:00 zajęcia praktyczne (Sosnowiec- baza paliwowa)

Czas trwania: 16 godzin

Cena kursu: 920,00 zlotych (zawiera koszt egzaminu TDT).

 

Po kursie organizujemy egzamin przed komisją TDT.

Możemy pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów. Z nami masz pewność, że zdobędziesz uprawnienia.

 

Informacja i zapisy:

CKZ Bielsko-Biała

ul. Dworkowa 5

tel. 697-818-584; 33-812-53-52

e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl

 

 

1. Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych - Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Na kurs może być przyjęty kandydat, który: ukończył 18 rok życia, posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności na stanowisku napełniania zbiorników transportowych.

Po zakończeniu szkolenia egzamin przed Komisją TDT.