Kurs rejestratorki medycznej - 11.03.2021

8.03.2021

Zapraszamy na kurs Rejestratorki medycznej -11.03.2021

Czas trwania: 30 godzin

Cena: 500 złotych

Zajęcia w trybie mieszanym (część zajęć online, zajecia praktyczne w formie stacjonarnej)

 

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze rejestratorki medycznej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących pracować w branży medycznej, lubiących pracę z ludźmi.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu obsługi programów informatycznych, opanowania zasad rozliczeń usług z NFZ, zasad komunikacji oraz organizacji pracy na stanowisku rejestratorki, podstaw psychologii, odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego za wykonywane usługi medyczne, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, gromadzenia i przechowywania danych wrażliwych.

 

Zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 5

tel. 33 812 53 52

bielsko@zdz.katowice.pl