Szkolenie Ochrona danych osobowych (RODO) 08.05.2018

23.04.2018

Zapraszamy na szkolenie „Ochrona danych osobowych w świetle nowych regulacji prawnych (RODO)”

Data szkolenia: 08.05.2018 godzina 15.00

Miejsce szkolenia: CKZ Bielsko-Biała ulica Dworkowa 

Cena: 300 złotych za osobę

Liczba godzin: 6 godzin

Czas trwania kursu: 1 dzień szkoleniowy


Sposób organizacji: zajęcia prowadzone w formie wykładów + studium przypadków


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
• Podstawa prawna nowych regulacji
• RODO- lista działań wdrożeniowych
• Obowiązki administratora danych
• Rejestr czynności przetwarzania
• Środki bezpieczeństwa
• Konsekwencje naruszeń


Wymagania wstępne dla uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych, z uwzględnieniem również szczebla zarządzającego.


Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:
Celem kursu jest nabycie i doskonalenie wiedzy z zakresu obowiązków administratora danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustawowych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).