Uwaga - bezpłatne szkolenia i płatne staże- Nowa edycja!!! rekrutacja już trwa!!!

6.12.2017

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w projekcie "Kariera na Śląsku! Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 30 roku życia" realizowanym przez Centrum Edukacji i Zarządzania Romaniszyn SP. z o.o.

W ramach projektu:

- 3  miesięczne staże zawodowe wraz z gwarantowanym stypendium 1300 złotych netto/m-c.
- Wysokiej jakości szkolenia zawodowe wraz z gwarantowanym stypendium 6,64 netto/godzina
- Certyfikowane egzaminy umożliwiające nabycie kwalifikacji

 

Kursy w ramach projektu:

 

- Kurs komputerowy z elementami pracownika administracyjno-biurowego

Zapraszamy do udziału w Projekcie osoby pow. 30 roku życia o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie)., 
bezrobotne i nieaktywne zawodowo, a w szczególności:
Osoby długotrwale bezrobotne.
Osoby powyżej 50 roku życia.
Osoby z niepełnosprawnościami.
Kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po urodzeniu lub wychowywaniu dziecka.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
to podniesienie zdolności do zatrudnienia grupy docelowej, tj. 120 osób po 30 roku życia (66K/54M): 80
bezrobotnych (44K/36M) i 40 nieaktywnych zawodowo (22K/18M), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
– 12 niepełnosprawnych (7K/5M)
– 60 długotrwale bezrobotnych (33K/27M)
– 98 o niskich kwalifikacjach (54K/44M)
– 24 w wieku 50+(14K/10M)
– 66 kobiet
zamieszkałych wg przepisów Kodeksu Cywilnego w województwie śląskim.


ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
2. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
3. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
4. Szkolenie zawodowe,
5. Staż zawodowy.
W ramach projektu zapewnimy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem/ osobą zależną, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów badań lekarskich, stypendia szkoleniowe i stażowe.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin projektu:

http://romaniszyn.com.pl/…/Regulamin-rekrutacji_%C5%9Bl%C4%…

Zgłoszenia:

osobiście: Biuro Obsługi Klienta ul. Dworkowa 5, Bielsko-Biała

mailowo: bielsko@zdz.katowice.pl

telefonicznie: 33 812 53 52