Kurs Fakturowania Komputerowego- rozpoczęcie 28.10.2019

1.10.2019

FAKTUROWANIE KOMPUTEROWE

 

Zapraszamy na kurs Fakturowania komputerowego. Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych
z zakresu m.in.:podstaw prawnych fakturowania; wystawiania faktur; obsługi komputerowych progamów fakturujących.

 

I zajęcia 28 października godzina 16:00,  II zajęcia 21 października godzina 16.00 w CKZ Bielsko-Biała

CZAS TRWANIA: 15 H

 

CENA: 350,00 ZŁ

 

Zapisy:

CKZ Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 5

tel.: 33-812-53-52, 697-818-584

e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl