ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku Projekt: „Kompetencje zawodowe szansą na sukces” nr WND-RPSL.07.01.03-24-04DD/16 - podręczniki i mat. biurowe

12.04.2018

Przedmiotem zamówienia są podręczniki oraz materiały biurowe na kursy„Pracownik ds. kadr i płac z modułem MS Excel” dla uczestników kursów organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Kompetencje zawodowe szansa na sukces”:

 

Produkt

Jednostka miary

CPV

1

PORADNIK DLA PRACODAWCY Z ZAKRESU SPRAW KADROWYCH W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU PRACY WRAZ Z AKTAMI WYKONAWCZYMI, Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r., Grażyna Zdziennicka-Kaczocha, Wydawnictwo Sigma, 2018.

sztuka

22110000-4 Drukowane książki

2

Blok biurowy A5 50k

sztuka

22815000-6 Notatniki

3

Długopis

sztuka

30192121-5 Długopisy kulkowe

Pliki do pobrania