ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku Projekt: „Kompetencje zawodowe szansą na sukces” nr WND-RPSL.07.01.03-24-04DD/16 - wykładowca

12.04.2018

W związku z realizacją projektu „Kompetencje zawodowe szansą na sukces ” i koniecznością zapewnienia trenera zajęć teoretycznych i praktycznych dla Uczestników Projektu w kwocie nie przekraczającej 20 tysięcy złotych - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w trybie rozeznania rynku zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym usługi trenerskiej na kurs „Pracownik ds. kadr i płac z modułem MS Excel”, zgodnie z poniższą specyfikacją:

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska w zakresach:
- przeprowadzenie kursu „Pracownik ds. kadr i płac z modułem MS Excel” dla grupy 6 osób – 120 godzin dydaktycznych
Miejsce wykonania zamówienia:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku Białej
Ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
Okres realizacji zamówienia: maj 2018 - czerwiec 2018
Harmonogram zajęć ustala Zamawiający i jest obligatoryjny. Harmonogram będzie przekazywany na minimum 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji kursu.
Usługa podzielona jest na dwie części:
1. Prowadzenie zajęć w ramach modułu Pracownik ds. kadr i płac- 100 godzin dydaktycznych
2. Prowadzenie zajęć w ramach modułu MS Excel – 20 godzin dydaktycznych

 

 

 

Pliki do pobrania