ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku Projekt: „Kompetencje zawodowe szansą na sukces” wykładowca

25.04.2018

W związku z realizacją projektu „Kompetencje zawodowe szansą na sukces ” i  koniecznością zapewnienia trenera zajęć teoretycznych i praktycznych dla Uczestników Projektu w kwocie nie przekraczającej 20 tysięcy złotych - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w trybie rozeznania rynku zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym usługi trenerskiej na kurs „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera.

Pliki do pobrania