Kurs rejestratorki medycznej - 22.06.2022

8.06.2022

Zapraszamy na kurs Rejestratorki medycznej

  • Data rozpoczęcia: 22.06.2022

  • Czas trwania: 30 godzin

  • Cena: 580 złotych

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze rejestratorki medycznej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pracować w branży medycznej, lubiących pracę z ludźmi.

Zakończenie szkolenia

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Tematyka kursu

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu obsługi programów informatycznych, opanowania zasad rozliczeń usług z NFZ, zasad komunikacji oraz organizacji pracy na stanowisku rejestratorki, podstaw psychologii, odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego za wykonywane usługi medyczne, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, gromadzenia i przechowywania danych wrażliwych.

 ZAPISZ SIĘ

Zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej,
ul. Dworkowa 5

tel. 33 812 53 52
bielsko@zdz.katowice.pl