BAZA DYDAKTYCZNA

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej

Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy nowoczesną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt bazę dydaktyczną o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2. Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestronnych salach dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny. Umiejętności praktyczne nasi słuchacze zdobywają na własnych poligonach specjalistycznych oraz pracowniach specjalistycznych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej posiadamy pracownie specjalistyczne:

  • Pracownię szkolenia motorowego i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – do prowadzenia szkolenia teoretycznego kandydatów na kierowców, kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych kierowców zawodowych, w tym w formie „e-learning”.

Pracownia prawa jazdy/adr

  • Pracownię krawiecką – umożliwiająca prowadzenie kursów kroju i szycia.

Pracownia krawiecka

  • Pracownię informatyczną – pracownia komputerowa, przystosowana do prowadzenia kursów informatycznych i kursów z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego oraz egzaminów ECDL.

pracownia informatyczna/laboratorium ECDL

  •  Pracownię komsmetyczno/fryzjerską – przystosowana do prowadzenia kursów fryzejerskich, kosmetycznych, wizażu, przedłużania pazokci.

 Pracownia komsmetyczno/fryzjerska

 

Ponadto posiadamy:

  • Salę gimnastyczną wyposarzoną w sprzęt sportowy

  • Sale dydaktyczne ogólnego przeznaczenia wyposażone w pomoce audiowizualne i tablice interaktywne

  • Plac manewrowy do prowadzenia praktycznej nauki jazdy na kursach prawa jazdy kategorii B.