Uprawnienia spawalnicze

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Ośrodka dotyczącą kursów spawania realizowanych dla klientów indywidualnych oraz instytucji, firm i organizacji.

Wszelkich informacji na temat kursów udziela Biuro Obsługi Klienta 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00

tel. 33 812 53 52 

1. Spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe- Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania gazowego blach lub rur.

Kurs dzieli się na dwa odrębne moduły:

 • I. Kurs gazowego spawania blach - 127 godz. + egzamin.
 • II. Kurs gazowego spawania rur - 107 godz. + egzamin.

Absolwenci kursów spawalniczych oprócz Świadectwa Kwalifikacyjnego Spawacza firmowanego przez Instytut Spawalnictwa, mają możliwość uzyskania dodatkowego Certyfikatu Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TÜV SÜD (za dodatkową opłatą).

2. Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne)-Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania elektrycznego blach lub rur.

Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:

 • I. Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe - 164 godz. + egzamin.
 • II. Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe - 183 godz. + egzamin.
 • III. Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe - 157 godz. + egzamin.

3. Spawanie TIG-Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą TIG (141)blach lub rur.

Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:

 • I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - 103 godz. + egzamin.
 • II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG - 102 godz. + egzamin.
 • III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG - 111 godz. + egzamin.

4. Spawanie MAG - Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą MAG blach lub rur (gr. 1.1).

Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:

 • I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - 146 godz. + egzamin.
 • II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi - 112 godz. + egzamin.
 • III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi - 99 godz. + egzamin.

5. Spawanie MIG - Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą MIG blach lub rur (gr. 1.1).

Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:

 • I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - 146 godz. + egzamin.
 • II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi - 112 godz. + egzamin.
 • III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi - 99 godz. + egzamin.

6. Weryfikacja uprawnień spawalniczych- Podczas kursu szczegółowo zostanie omówiona euronorma spawalnicza oraz sposób przeprowadzania egzaminu. Tematyka kursu obejmuje również wybranie próbek ćwiczebnych w wybranych pozycjach, a także wybranie próbek egzaminacyjnych.