Uprawnienia energetyczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Ośrodka dotyczącą kursów przygotowujących do uzyskania uprawnień energetycznych realizowanych dla klientów indywidualnych oraz instytucji, firm i organizacji.

Wszelkich informacji na temat kursów udziela Biuro Obsługi Klienta 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00

tel. 33 812 53 52

NAJCZĘŚCIEJ REALIZOWANE SZKOLENIA:

1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV lub/i powyżej 1 kV (G 1)- Przygotowanie słuchaczy do egzaminu URE na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej. Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień.

2. Odnowienie uprawnień z zakresu eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej 1 kV (G 1)- jednodniowe seminarium przygotowujące do egzaminu przed komisją URE.

3. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (G 2)- Przygotowanie słuchaczy do egzaminu URE na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń m.in.:

- Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
- Sieci i instalacje cieplne,
- Wymienniki ciepła,
- Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
- Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
- Sprężarki. o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.

Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień.

4. Odnowienie uprawnień z zakresu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (G 2)- jednodniowe seminarium przygotowujące do egzaminu przed komisją URE.

5. Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym - Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

6. Odnowienie uprawnień palacza kotłów centralnego ogrzewania- jednodniowe seminarium przygotowujące do egzaminu przed komisją URE.

7. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (G 3)- Przygotowanie słuchaczy do egzaminu URE na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń m.in.:

  • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  • Sieci gazowe.
  • Urządzenia i instalacje gazowe.

Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień.

8. Odnowienie uprawnień z zakresu Urządzeń, instalacji i sieci gazowych (G 3) - jednodniowe seminarium przygotowujące do egzaminu przed komisją URE.