PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

CKZ BIELSKO-BIAŁA PROWADZI SZKOLENIA:

  • ADR - podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (19 godzin)

  • ADR - przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach (14 godzin)

  • ADR - przewóz drogowy towarów wybuchowych — klasa 1 (8 godzin)

  • ADR - przewóz drogowy towarów promieniotwórczych — klasa 7 (8 godzin)

Szkolenia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Szkolenia kończą się egzaminem przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poniższego linku lub kontaktując się z ośrodkiem.

Zgłaszam się !

Szczegółowe informacje:

CKZ Bielsko-Biała
ul. Dworkowa 5
43-300 Bielsko-Biała

tel: 33 812 53 52
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl