Uprawnienia do obslugi urządzeń do napelniania zbiorników ciśnieniowych (cysterny, butle itp.)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Ośrodka dotyczącą kursów obsługi urządzeń do napełniania zbiorników ciśnieniowych realizowanych dla klientów indywidualnych oraz instytucji, firm i organizacji. 

Wszelkich informacji na temat kursów udziela Biuro Obsługi Klienta 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00

tel. 33 812 53 52

 

1. Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych — Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Na kurs może być przyjęty kandydat, który: ukończył 18 rok życia, posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności na stanowisku napełniania zbiorników transportowych.

Po zakończeniu szkolenia egzamin przed Komisją TDT.

2. Napełnianie zbiorników przenośnych (butli i innych) - Szkolenie teoretyczne i praktyczne ma celu zdobycie umiejętności w zakresie napełniania zbiorników przenośnych i przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Na kurs może być przyjęty kandydat, który: ukończył 18 rok życia, posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności na stanowisku napełniania zbiorników gazem.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT.