Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych (PV)

Odnawialne Źródła Energii to przyszłość energetyki dlatego już teraz warto przystąpić do szkolenia z zakresu montażu systemów fotowoltaicznych przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora Systemów Fotowoltaicznych (PV).

W ramach szkolenia słuchacze wezmą udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez doświadczonych specjalistów oraz wieloletnich praktyków w dziedzinie OZE.

Kursy realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez UDT program szkolenia.

Najbliższy kurs rozpoczynamy 17 maja 2021 r.:

17.05.2021 od 15:30 do 19:30

18.05.2021 od 15:30 do 19:30

19.05.2021 od 14:00 do 20:00

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:                               

 • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.
 • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
 • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
 • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
 • Wydajność systemów fotowoltaicznych
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Grafik szkolenia:

I i II dzień

Teoria: Zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych,  podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaiczanych. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Praktyka: zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaicznych.

III dzień

Praktyka: Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które umożliwia przystąpienia do egzaminu przed powołaną przez UDT Komisją OZE.

Ważne!- Tylko zaświadczenie z akredytowanego ośrodka będzie honorowane przez UDT.

Nasz nr akredytacji: OZE-A/09/00081/20

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin w UDT  składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

 • Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała.
 • Cena szkolenia: 1000,00 zł (udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia).
 • Czas trwania szkolenia: 3 dni.
 • Opis ośrodka: Szkolenie OZE przeprowadzane jest w ośrodku znajdującym się w samym centrum Bielska-Białej nieformalnej stolicy Podbeskidzia i największego miasta południa województwa Śląskiego. Dogodny dojazd z miast takich jak Cieszyn, Żywiec, Czechowice-Dziedzice, Oświęcim, Wadowice, Kęty, Andrychów, jak również z samej aglomeracji górnośląskiej. Ośrodek posiada liczne udogodnienia dla uczestników szkoleń i kursów m.in.: bezpłatny parking, wifi, bliska stacja PKP i przystanek MPK, baza noclegowa nieopodal.
  Ponadto w mieście gdzie styka się Śląsk i Małopolska można ciekawie spędzić czas po szkoleniu kosztując miejscowych specjałów kulinarnych, spacerując górskimi ścieżkami, czy korzystać z bogatej oferty imprez kulturalnych miasta.

UWAGA:

Osoby realizujące prace przy instalacjach i urządzeniach fotowoltaicznych prócz licencji instalatora nadanej przez Urząd Dozoru Technicznego muszą legitymować się świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie G1-E/D. Dla osób, które nie posiadają świadectwa kwalifikacyjnego lub są zainteresowane rozszerzeniem posiadanych już uprawnień w ww. zakresie proponujemy:

Bezpośrednio po zakończonym kursie lub seminarium, na miejscu przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyjny przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy ZDZ Katowice.