Szkolenia z zakresu Gazów cieplarnianianych i f-gazów

Nowość w naszej ofercie - gazy cieplarniane i f-gazy - szkolenia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał akredytację Urzędu Dozoru Technicznego jako jednostka upoważniona do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów przed jednostką oceniającą, celem uzyskania Certyfikatu dla personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelnosci układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, osoby zajmujące się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzające pod względem wycieków te urządzenia oraz prowadzące odzysk tych substancji lub gazów z tych urządzeń muszą posiadać odpowiedni „Certyfikat dla personelu”.

W ramach szkolenia oferujemy:

  • intensywny 2-dniowy kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu
  • profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną
  • wyposażoną pracownię do zajęć praktycznych oraz  sale szkoleniowe
  • materiały i pomoce dydaktyczne

Szczegółowe informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej

ul. Dworkowa 5; 43-300  Bielsko-Biała

tel.: 33 812 53 52; 697-818-584

e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl