Kosztorysowanie robót budowlanych-29.10 OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

16.10.2019

Zapraszamy na kurs KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH - rozpoczęcie 29.10.2019 r. o godzinie 16:30. ZOSTAŁY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!!!!

Kosztorysowanie robót budowlanych - celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkch podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych. W zakres kursy wchodzą zajęcia praktyczne, realizowane na programach Rodos, Zuzia, Norma.

Cena szkolenia: 900 złotych

Czas trwania: 60 godzin